Thursday, November 6, 2014

Dodavanje nove rezolucije ekrana

Veoma često se dešava da prilikom personalizovanja računara, ne možemo odabrati neku bolju rezoluciju od 1024 x 768. U većini slučajeva problem je u neinstaliranom drajveru grafičke kartice ili vaš operativni sistem ne prepoznaje model monitora.


Da bi ubacili novu rezoluciju ekrana u sistem potrebno je samo par komandi, međutim novo ubačena rezolucija se gubi nakon restartovanja računara. Za trajno postavljanje nove rezolucije ekrana potrebno je malo više posla.
Najprije se treba informisati koje sve rezolucije vaš monitor podržava, ili ako ste imali Windows na istom rečunaru vjerovatno ćete znati i rezoluciju. U zavisnosti od distribucije, provjerite da li imate xorg.conf fajl koji se nalazi u /etc/X11/. Ukoliko imate, pređite na drugi korak.

Prvi korak - Konfiguracija xorg.conf datoteke
- Upalimo konzolni režim kombinacijom tastera ALT+CTRL+F1
- Prijavimo se sa našim korisničkim imenom i šifrom
- Ugasimo x server komandom: sudo service lightdm stop
  (ukoliko koristite gnome 3.12 lightdm zamijenite gdm, ili za Linux Mint mdm)
- Kreiramo novi xorg fajl komandom: sudo X -configure
  (tada će u našem home direktorijumu biti kreiran fajl xorg.conf.new)
- Prebacićemo fajl komandom: sudo mv xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
- I vratiti se na grafički režim komandom: sudo start lightdm
  (lightdm ili mdm ili gdm - zavisno od x servera)

Drugi korak - Kreiranje rezolucije
Za ovaj primjer ja ću koristiti rezoluciju ekrana 1440 x 900. Otvorimo terminal i ukucamo komandu:

xrandr

U terminalu biće ispisane minimalna i maksimalna rezolucija, kao i trenutne podržane rezolucije.


Unosimo komandu cvt x-rezolucija y-rezolucija. U mom slučaju to izgleda ovako:

cvt 1440 900

Ovom komandom dobijamo tekst o osobinama rezolucije. Od dobijenog teksta iskopiraćemo tekst od riječi Modeline do kraja. Ukucamo sledeću komandu kako bi otvorili nas xorg.conf fajl:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Sadržaj ovog fajla je podijeljen po sekcijama. Potrebno je da dodjemo do sekcije Monitor i ispod Identifier "Monitor0" ubacimo naš Modeline koji smo kopirali, a kod sekcije Device pod stavkom Diver upisati intel ili nvidija zavisno od kartice.


Potrebno je sačuvati izmjene i restartovati račnar. Ukoliko pri paljenju računara nova rezolucija nije podešena, potrebno je ući u podešavanja i u opciji Displey odabrati novu rezoluciju.


No comments:

Post a Comment