Saturday, February 23, 2013

Instalacija LibreOffice 4.0 na Ubuntu 12.04

Da bi instalirali novu verziju kancelarijskog paketa LibreOffice, potrebno je da sa našeg Ubuntu sistema predhodno izbišemo staru komandom u Terminalu

sudo apt-get remove --purge libreoffice-core
Zatim potrebno je da preuzmemo instalacione pakete novije verzije sa zvanične stranice LibreOffice-a. Skinute pakete potrebno je odzipovati (poželjno u Terminalu komandom tar -zxvf). Ozipovane pakete instaliramo na sledeći način: Terminalom dođemo do odzipovanog direktorijuma...

cd Downloads/LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86_deb/DEBS
 sudo dpkg -i *.deb
cd desktop-integration
sudo dpkg -i *.deb
Takođe ako ste skinuli help fajl, princip je isti: odzipujete i u terminal ukucate:

cd Downloads/LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86_deb_helppack_en-US/DEBS
 sudo dpkg -i *.deb
Nakon ovih komandi nova verzija LibreOffice-a je instalirana i spremna za korištenje.