Friday, September 13, 2013

src2pkg - od izvornog koda do instalacionog paketa

src2pkg je alat koji pomaže da izvorni kod nekog programa transformišete u instalacioni paket za vašu distribuciju. Jako je koristan distribucijama sličnim Slackware-u iz razloga što veoma mali broj paketa se objavljuje u .txz formatu, pa se programi moraju kompajlovati za sistem.
Sve što je potrebno je da preuzmete alat sa zvaničnog sajta (za Ubuntu i još neke distribucije ovdje) i instalirate ga kao obični .deb fajl. Ovaj alat se pokreće iz Terminala, a da bi ga konfigurisali za vaš sistem potrebno je da unesete sledeću komandu:

sudo src2pkg --setup

Kada se proces završi možete početi sa radom. Preporučuje se da tokom rada imate čistu površinu, tj. da imate poseban direktorijum gdje čuvate izvorne fajlove programa (na pr.: /home/korisničko_ime/src).

Da bi počeli sa radom dovoljno je da u Terminalu dođete do foldera gdje se fajl nalazi, a zatim ukucate sledeću komandu:

sudo src2pkg ime_fajla.tar.gz

Ili ako želite da kreirate paket direktno sa veb adrese:

sudo src2pkg http://web_adresa_fajla

Proces će se odvijati uz prikaz svih radnji vidljivih u Terminalu. Iako ovosve izgleda krajnje jednostavno, preporučljivo je pročitati upustvo i tutorijale radi naprednijih opcija i preciznijeg rada.