Tuesday, March 19, 2013

Konfiguracija Boot menija

Prilikom dual boot instalacije, formira se boot meni sa kojim biramo koji operativni sistem zelimo da pokreno i koji da bude glavni.


Redosled boot-a počinje sa 0 tako da je Ubuntu = 0, recovery = 1.... Windows 7 = 4

Da bi mijenjali boot meni potrebno je da u Terminalu ukucamo sledeću komandu:

gksu gedit /etc/default/grub


Ukoliko na gore-navedenom primjeru želimo da nam glavni OS bude Windows 7, potrebno je da promijenimo vrijednost GRUB_DEFAULT sa 0 na 4.

Takođe ukoliko želimo da skratimo vrijeme trajanja boot menija, mijenjamo vrijednost GRUB_TIMEOUT sa 10 (sekundi) na željenu.

Nakon svih ovih promjena sacuvamo fajl i da bi osvježili boot meni u Terminalu ukucamo sledeću komandu:

sudo update-grub

Saturday, March 9, 2013

OOoTranslit - Konvertovanje izmenju pisama

OOoTranslit je besplatan i slobodan dodatak za kancelarijski paket LibreOffice (OpenOffice) Writter i Calc, koji omogućava brzo i jednostavno dvosmjerno preslovljavanje teksta pisanog u ćirilično pismo u latinično i obratno.

Da bi instalirali ovaj dodatak u LibreOffice potrebno je preuzeti dodatak sa zvaničnog sajta. Zatim je potrebno otvoriti LibreOffice (ili neki od njegovih paketa) i iz menija TOOLS odabrati EXTENSION MANAGER. U novootvorenom prozoru na dugme ADD dodamo i instaliramo skinuti dodatak.


Sada ćete u Calc-u i Writter-u primijetiti u gornjem lijevom uglu nove alate. Rad sa njima je jednostavan i precizan.