Tuesday, September 9, 2014

Kako povratiti izgubljenu administratorsku šifru?

Ubuntu (i sistemi na njegovoj bazi) koriste administratorska prava sa prvonastalim nalogom i šifrom. Ukoliko se desi da se šifra nekada zaboravi, ona se može resetovati na sledeći način:
Upalite računar i posle ekrana koji prikazuje komande za ulazak u BIOS, pritisnite (i držite) lijevo SHIFT dugme, sve dok se ne prikaže ekran sličan ovome


U ovom meniju treba odabrati drugu opciju (recovery mode), a nakon toga u sivo-plavom ekranu odabrati opciju ROOT.


Ono što će se pojaviti na vašem ekranu je slično ovome:

root@mojracunar:~#

Pošto je u ovom trenutku vaš sistem dozvoljava samo gledanje fajlova, potrebno je da mu dodamo opciju pisanja i prepravljanja ovom komandom:

mount -rw -o remount /

Sada komandom passwd mijenjamo šifru naloga, tako što ćemo iza komande upisati ime naloga (u ovom slučaju je ime naloga mladen):

root@mojracunar:~# passwd mladen
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully

Nakon uspješno promijenjene šifre restartujte računar.