Thursday, November 6, 2014

Dodavanje nove rezolucije ekrana

Veoma često se dešava da prilikom personalizovanja računara, ne možemo odabrati neku bolju rezoluciju od 1024 x 768. U većini slučajeva problem je u neinstaliranom drajveru grafičke kartice ili vaš operativni sistem ne prepoznaje model monitora.


Da bi ubacili novu rezoluciju ekrana u sistem potrebno je samo par komandi, međutim novo ubačena rezolucija se gubi nakon restartovanja računara. Za trajno postavljanje nove rezolucije ekrana potrebno je malo više posla.
Najprije se treba informisati koje sve rezolucije vaš monitor podržava, ili ako ste imali Windows na istom rečunaru vjerovatno ćete znati i rezoluciju. U zavisnosti od distribucije, provjerite da li imate xorg.conf fajl koji se nalazi u /etc/X11/. Ukoliko imate, pređite na drugi korak.

Prvi korak - Konfiguracija xorg.conf datoteke
- Upalimo konzolni režim kombinacijom tastera ALT+CTRL+F1
- Prijavimo se sa našim korisničkim imenom i šifrom
- Ugasimo x server komandom: sudo service lightdm stop
  (ukoliko koristite gnome 3.12 lightdm zamijenite gdm, ili za Linux Mint mdm)
- Kreiramo novi xorg fajl komandom: sudo X -configure
  (tada će u našem home direktorijumu biti kreiran fajl xorg.conf.new)
- Prebacićemo fajl komandom: sudo mv xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
- I vratiti se na grafički režim komandom: sudo start lightdm
  (lightdm ili mdm ili gdm - zavisno od x servera)

Drugi korak - Kreiranje rezolucije
Za ovaj primjer ja ću koristiti rezoluciju ekrana 1440 x 900. Otvorimo terminal i ukucamo komandu:

xrandr

U terminalu biće ispisane minimalna i maksimalna rezolucija, kao i trenutne podržane rezolucije.


Unosimo komandu cvt x-rezolucija y-rezolucija. U mom slučaju to izgleda ovako:

cvt 1440 900

Ovom komandom dobijamo tekst o osobinama rezolucije. Od dobijenog teksta iskopiraćemo tekst od riječi Modeline do kraja. Ukucamo sledeću komandu kako bi otvorili nas xorg.conf fajl:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Sadržaj ovog fajla je podijeljen po sekcijama. Potrebno je da dodjemo do sekcije Monitor i ispod Identifier "Monitor0" ubacimo naš Modeline koji smo kopirali, a kod sekcije Device pod stavkom Diver upisati intel ili nvidija zavisno od kartice.


Potrebno je sačuvati izmjene i restartovati račnar. Ukoliko pri paljenju računara nova rezolucija nije podešena, potrebno je ući u podešavanja i u opciji Displey odabrati novu rezoluciju.


Tuesday, September 9, 2014

Kako povratiti izgubljenu administratorsku šifru?

Ubuntu (i sistemi na njegovoj bazi) koriste administratorska prava sa prvonastalim nalogom i šifrom. Ukoliko se desi da se šifra nekada zaboravi, ona se može resetovati na sledeći način:
Upalite računar i posle ekrana koji prikazuje komande za ulazak u BIOS, pritisnite (i držite) lijevo SHIFT dugme, sve dok se ne prikaže ekran sličan ovome


U ovom meniju treba odabrati drugu opciju (recovery mode), a nakon toga u sivo-plavom ekranu odabrati opciju ROOT.


Ono što će se pojaviti na vašem ekranu je slično ovome:

root@mojracunar:~#

Pošto je u ovom trenutku vaš sistem dozvoljava samo gledanje fajlova, potrebno je da mu dodamo opciju pisanja i prepravljanja ovom komandom:

mount -rw -o remount /

Sada komandom passwd mijenjamo šifru naloga, tako što ćemo iza komande upisati ime naloga (u ovom slučaju je ime naloga mladen):

root@mojracunar:~# passwd mladen
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully

Nakon uspješno promijenjene šifre restartujte računar.

Sunday, August 17, 2014

Instalacija Intelovog grafičkog drajvera na Linux Mint-u

Kako je poznato, Intel je odavno objavio svoj grafički instaler za Ubuntu i Fedoru (možete ga preuzeti ovdje). Taj isti instaler može se instalirati i na Ubuntu derivatima i distribucijama koje su nastale od Ubuntu-a. Međutim, kada dođe vrijeme da se taj instaler pokrene, nastaje problem. Na našem ekranu prikazuje se poruka da "distribucija nije prepoznata", iako mi znamo da naš Linux Mint posjeduje srce Ubuntu-a. Način da zavarate instaler je sledeći:

U Terminalu napravite backup od /etc/lsb-release kucajuči:

 sudo cp /etc/lsb-release /etc/lsb-release.bak

Zatim je potrebno da otvorite tekstualni fajl komandom:

sudo gedit /etc/lsb-release

i prepravite sadržaj po sledećem:
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION=”Linux Mint 17 Qiana”

Sačuvajte izmjene, pokrenite Intelov grafički instaler, nakon uspješne instalacije računar će se restartovati.

Uklonimo fajl o lažnom Ubuntu sistemo komandom:
sudo rm /etc/lsb-release 

A zatim backup iz prvog koraka vratimo na svoje mjesto

sudo mv /etc/lsb-release.bak /etc/lsb-release

Nakon svega restartujemo računar.