Tuesday, March 19, 2013

Konfiguracija Boot menija

Prilikom dual boot instalacije, formira se boot meni sa kojim biramo koji operativni sistem zelimo da pokreno i koji da bude glavni.


Redosled boot-a počinje sa 0 tako da je Ubuntu = 0, recovery = 1.... Windows 7 = 4

Da bi mijenjali boot meni potrebno je da u Terminalu ukucamo sledeću komandu:

gksu gedit /etc/default/grub


Ukoliko na gore-navedenom primjeru želimo da nam glavni OS bude Windows 7, potrebno je da promijenimo vrijednost GRUB_DEFAULT sa 0 na 4.

Takođe ukoliko želimo da skratimo vrijeme trajanja boot menija, mijenjamo vrijednost GRUB_TIMEOUT sa 10 (sekundi) na željenu.

Nakon svih ovih promjena sacuvamo fajl i da bi osvježili boot meni u Terminalu ukucamo sledeću komandu:

sudo update-grub

No comments:

Post a Comment